Célok és feladatok

Az Épületgépészeti Hegesztési és Technológiai Klaszter céljai és faladatai:

 • Összehangolja az épületgépész vállalkozások hegesztéstechnológiai fejlesztési valamint hegesztési és technológiai minősítési törekvéseit. Ennek végrehajtását a Klaszter – a szinergikus hatások optimális kihasználásával – a költségek minimalizálása mellett éri el.
 • A hegesztők oktatását folyamatosan és összehangolt módon végzi. Az oktatási tevékenység kiváló minőségű végrehajtása érdekében megfelelő oktatási intézményekkel működik együtt.
 • Oktatási tevékenységet támogató speciális eszközöket biztosít a képzés színvonalának emelése érdekében.
 • A hegesztők minősítési eljárásához kapcsolódó anyagvizsgálati feladatok gyors és költséghatékony megvalósítása érdekében kapcsolatot épít ki az akkreditált anyagvizsgáló laboratóriumokkal.
 • Az üzemalkalmassági vizsgálat eljárásához kapcsolódó tanúsítási feladatok gyors és költséghatékony megvalósítása érdekében kapcsolatot épít akkreditált tanúsító helyekkel.
 • Minden tag számára hozzáférhetővé teszi a szükséges műszaki információk
 • gyűjteményét.
 • A tagok számára árkedvezmény elérése céljából kapcsolatot tart gyártókkal, kereskedőkkel, oktatási és minősítő szervezetekkel.
 • Hegesztési szakértőt alkalmaz, aki ellátja a tagok számára a hegesztő szakember feladatait.
 • Megszervezi a kapacitások átszervezését a specifikus hegesztési igények felmerülése vagy az egyes tagok hegesztési kapacitáshiánya esetén.
 • Támogatja és szervezi a klasztertagok közötti információáramlást, a klasztertagok horizontális üzleti kapcsolatainak épülését, közös humán erőforrás, marketing, üzleti, innovációs és fejlesztési projektek megvalósítását. Ha szükséges, az érdekelt tagokkal összefogva a menedzsmentszervezettel pályázatot ad be.
 • Kiemelten kezeli, hogy a tagok és a klaszter tevékenysége során érvényesüljenek a fenntartható fejlődés követelményei.