Megkezdte tagjai minősítését az Épületgépészeti Hegesztési és Technológiai Klaszter

A 2011. májusában megalakult Épületgépészeti Hegesztési és Technológiai Klaszter az októberben megtartott Irányító Testületi ülésén döntött a 2011-2012. évre tervezett tevékenységekről. Határozat született a tagok klaszteren belüli minősítésének lefolytatásáról. A minősítés célja, hogy a klasztertag vállalkozások esetében vizsgálja, rendelkezésre állnak-
e a szabványnak megfelelő tevékenységvégzés feltételei. A minősítés egy rövid kérdőív alapján történik, melynek értékelését és összesítését a klaszter Irányító Testülete végzi el. (A kérdőív letölthető a honlapról.) A minősítési eljárás feltételeinek való megfelelés érdekében a klaszter felkészítést is biztosít az érintett vállalkozásoknak, a hegesztők oktatására megfelelő oktatási intézményekkel együttműködve kínál lehetőséget. A klaszter – kedvező feltételek mellett – ugyancsak biztosítja a hegesztők minősítésének érvényességi kellékét jelentő roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok elvégzését Azt követően, hogy a szabvány előírásainak a minősítési eljárás alapján eleget tevő vállalkozások köre véglegesen kialakul, a klaszter minőségirányítási rendszerének, illetve a klaszter üzemalkalmasságának tanúsítására kerül sor. Az előkészítő munka során megállapodás született abban a tekintetben, hogy a minőségirányítási rendszer és az üzemalkalmasság tanúsítása egy időben, egy eljárás keretében történik. A klaszter minőségirányítási rendszerének (valamint ennek elválaszthatatlan részét képező hegesztési utasításoknak és eljárásoknak) megfelelő klasztertag vállalkozások az eredményes tanúsítást követően közös, a klaszter által megbízott hegesztő szakember igénybe vételével, valamint a tanúsítványok alapján végezhetik tevékenységüket. Azok a vállalkozások, melyek nem rendelkeznek minősített hegesztővel
az adott hegesztési feladathoz, a klaszter szolgáltatatásaként és valamelyik klasztertag által biztosított hegesztővel – térítés ellenében – oldhatják meg a tevékenység végrehajtását.

Az így kidolgozott minősítési és együttműködési rendszer legfontosabb előnye, hogy a klasztertagok hegesztéssel kapcsolatos minősítésének költségei jelentősen csökkennek, hiszen napjainkban ez számottevő költségeket okoz a kisvállalkozásoknak évente. Ezen túl cél, hogy a klasztertagok közös erővel ki tudják használni a fejlesztési pályázatokat valamint az érdekvédelmi, oktatási és belső együttműködési lehetőségeket.